lank1
lank2
lank3
lank4
   
.: startsida :: information :: underhåll :: ekonomi :: styrelsen :: bilder ::.

Välkommen till Ståndskallet


Informationsblad 6-2019:
"-Bortglömt på sopstationen "
"-Sönderkört förråd "
"-Inbrott "
"-Kraftringen och meddelande om avbrott "

Länk till:Informationsblad 6 2019-07-03
(2019-07-03) /Styrelsen

Informationsblad 5-2019:
"-Underhåll av samfälligheten "
"-Lavendel "
"-Blomlådor "
"-Ytterligare exempel på goda insatser "
"-Skön midsommar "

Länk till:Informationsblad 5 2019-06-19
(2019-06-19) /Styrelsen

Informationsblad 4-2019:
"-Ett Sopinkast, restavfall, ur funktion "
"-Information om lås på sopinkasten "
"-Restaurering av grusgång i område C pågår "
"-Upprustning av lekplatser i område A och D startas upp "
"-Exempel på exemplarisk rensning "
"-10 juni är det dags för årets tredje rensning "

Länk till:Informationsblad 4 2019-06-02
(2019-06-02) /Styrelsen

Utläggning av Renslistor och gräsklippningslistor
" Listorna hittas under flik UNDERHÅLL-närvarolistor/mallar. "Informationsblad 3-2019:

"-Ordningen vid sopstationen "
"-Bokning av Stegar.se "
"-Sopa gatorna framför din fastighet "
"-Bokning av Partytält "
"-Inbrott i grannområdet "
"-Elbilsenkäten igen "

Länk till:Informationsblad 3 2019-05-14
(2019-05-14) /Styrelsen

Informationsblad 2-2019:
"-Inför Påsken sopar varje fastighetsägare upp grus på den del av gatan som gränsar till fastigheten. "
"-Protokoll från årets ordinarie stämma finns på www.standskallet.se "
"-Samfällighetens Styrelse. "
" 3 tidigare ledamöter avtackades under stämmman. "
"-Ny elbils enkät. "
" Arbetsgruppen vill gärna uppdatera materialet och ber er gå in på länk nedan "
" https://docs.google.com/forms/d/1OcEIOD-Ftgl7pX-1wnyR4MIOaWu05tlnhdqUEErDdAt4 "
"-Tider för rensningar 2019 "
" Första rensning redan nästa vecka 23-28 april. Övriga tider... se i infobladet. "
"-Ny hemsida hos Villaägarna är under framtagning. "
" Länk .https://www.villaagarna.se/standskallet.. se i infobladet. "
" Information kommer finnas på båda adresserna under en övergångsperiod. "

Länk till:Informationsblad 2 2019-03-02
(2019-03-02) /Styrelsen

Stämmoprotokoll 2019
(2019-04-10) /Styrelsen


På begäran har ett formulär lagts upp under fliken "Styrelsen".

Länk till:Byte av fastighetsägare.
(2019-04-01) /Styrelsen

Ståndskallets samfällighetsförening.
"-Kallelse! Ordinarie stämma 2019, Onsdag den 27 mars 2O19, kl 19.00 på Nöbbelövsgården "

Länk till:Kallelse till stämma 2019. 2019-03-09
(2019-03-09) /Styrelsen

Informationsblad 1-2019:
"-Utskickade räkningar från Samfälligheten. "
" Under 2019 kommer räkningar att skickas ut för samfällighetsavgift och preliminär vatten-avgift. "
" Årsavgifterna kommer delas upp i två inbetalningar förlagda till februari och augusti. "
" I vattenavgiften ingår också avräkningsbelopp för förbrukningskostnader 2018. "
"-Matavfallspåsarna. "
" Nu finns det nya matavfallspåsar tillgängliga i gemensamma förrådet. "
"-Utrustning i gemensamma förrådet. "
" I gemensamma förrådet finns utrustning som är till för områdets skötsel. "
" Vill du låna stege, skottkärra eller partytält ska detta bokas hos ansvarig person inom styrelsen. "
" Lånad utrustning ska återställas direkt efter den bokade tiden. "
"-Årets stämma. "
" Stämma avseende år 2018 kommer att ske den 27 mars kl. 19:00 på Nöbbelövsgården. "
" Kallelse och handlingar kommer att delas ut senast 14 dagar före mötet. "
"-Räkningar från Kraftringen skickas varje månad direkt till fastighetsägaren "

Länk till:Informationsblad 1 2019-02-23
(2019-02-23) /Styrelsen

Informationsblad 15-2018:
"-Ström i garagen. "
"-Låsen på sopbehållarna. "
"-Årets stämma. "
" Stämma avseende 2018 kommer att ske den 27 mars kl. 19:00 på Nöbbelövsgården. "
" Kallelse kommer att utsändas senast 14 dagar före stämman. "
"-Samfälligetsavgiften. "
"-Flyttanmälan. "
"-Färger i området. "

Länk till:Informationsblad 15 2018-12-20
(2018-12-20) /Styrelsen

Informationsblad 14-2018:
"-Varmvattensystemet. "
" Nu har Kraftringen genomfört de justeringar som ska ge samma goda varmvattenkvalitet i alla delar av samfälligheten. "
" Arbetet har inneburit att alla kända VVC-ventiler (20 st) har bytts till nya där flödet kan mätas. "
" Det visade sig att några ventiler som enligt ritningarna skulle finnas saknades. Efter lite sökande hittades en VVC-ventil "
" i ett hus som inte hade markerats på ritningarna. Dessutom hittades en felinställd ventil ute i en kulvertkammare. "
" Förhoppningsvis fungerar nu hela området korrekt. "
" Ett stort tack för er medverkan då det gäller att skicka in mätvärden och ett speciellt tack till de som fick lov att ställa "
" sina hus till förfogande för byte av VVC-ventil. På några ställen var man tvungen att bila i sockeln för att komma åt ventilen. "
" Kraftringen kommer att kontakta er för att reparera ev skada. "
" För att kunna fastställa att kvaliteten avseende temperatur nu är bra är jag tacksam om ni gör en sista temperaturmätning av varmvattnet. "
" Enligt uppgift står den centrala värmeväxlaren nu på 60 grader och alla förväntas ha minst 50 grader ur varmvattenkranen "
" efter en stunds spolning. "
" Du kommer få ett mail från Google Forms: Ståndskallet – Hur varmt är ditt varmvatten . "
" Klicka på FILL OUT FORM och fyll i formuläret. När du är färdig så klicka på SUBMIT så överförs ditt svar till databasen. "
" Tacksam om du svarar under kommande vecka (V45). "
"-Årets sista container. "
" Den 13 – 18 november kommer årets sista rensningscontainer att finnas på plats. Lämpligt att se till att göra höstfint i "
" respektive område och sista chansen att få en markering i rensningsprotokollet. "
"-Bredband - Fiber. "
" Frågan om fiber aktualiserades av att Stadsnätsbolaget gör en drive i vårt område. Vi lovade då att komma med mer information inom kort. "
" Samtidigt skickade vi ut en enkät för att utröna stämningen beträffande fiber. "
" Hittills har 80 % av fastigheterna i området svarat. 61 % är inte intresserade av fiberanslutning nu. 36 % är intresserade av fiber, "
" men vill ha en total kostnadsbild och jämförelse med andra operatörer innan man tar ställning. 3 % vill ha in fiber omgående. "
" En arbetsgrupp jobbar nu med att få in priser och villkor från olika leverantörer så att vi kan få en uppfattning om kostnadsbilden. "
" Samtidigt har vi bett Comhem att ge oss ett pris på vad det skulle kosta att uppdatera deras nät i området med fiber.
" Vi gör bedömningen att nuvarande nät sannolikt kommer täcka våra behov under de närmaste tre – fyra åren. "
" Under den tiden ska vi ta fram ett bra underlag med förutsättningar för eventuell uppdatering till fibernät. "
" Man kan konstatera att de ca 165 kr per månad vi idag betalar för drift av nät, basutbud för TV, telefoni och bredband 100/10 Mbit "
" är mycket fördelaktigt.
" Det krävs speciella förhållanden för att idag behöva högre hastighet än 100/10 Mbit. Och skulle någon behöva högre hastighet så kan "
" vårt nät idag leverera upp till 600/50 Mbit och kommer inom kort kunna leverera upp till 1200/100 Mbit. "
" En fiberlösning har dock större kapacitet (kan hantera flera samtidiga användare) än vårt nät, har bättre bakomliggande teknologi "
" och har lägre kostnader vid högre hastigheter. "
" Information om status för nätet för TV och bredband kommer vara en återkommande fråga på stämmorna under de närmaste åren. "
" Förhoppningen är att vi under den tiden ska kunna enas om ett system som garanterar bra kommunikation till fördelaktig kostnad "
" och är uppbyggt med modern och hållbar teknik. "
"-Garage och gatubelysning. "
" Under kommande vecka kommer belysningen på garagen och gatorna i området att ses över och trasiga lampor byts där så krävs. "
"-Tänd din ytterbelysning "
" Nu på den mörka årstiden är det bra om ni tänder er yt-terbelysning. Skaffa lampa med skymningssensor! "

Länk till:Informationsblad 14 2018-11-02
(2018-11-02) /Styrelsen

Informationsblad 13-2018:
"-Varmvattensystemet. "
" Det är nu klart att Kraftringen kommer att byta ventilerna enligt följande schema: . "
" Arbetet planeras ske den 25, 26, 27 och 28 september och startar kl 8.30 på morgonen. Under arbetstid de aktuella . "
" Följande fastigheter berörs: "
" Tisdag 25 september-start 8.30: 69, 63, 61, 77, 33, 51, 49 och 4 efter kl. 15 . "
" Om arbetena går fort kan även 5, 2, 58 bli aktuella. "
" Onsdag 26 september: 11, 5, 2, 6, 62, 58, 56, 46 och 30 . "
" Om arbetena går fort kan även 66 och 67 bli aktuella. "
" Torsdag 27 september: 66, 87, och 107 . "
" Fredag förmiddag 28 september: kommer slutjustering att ske varför fastigheterna måste vara tillgängliga då ochså . "
" Tänk på att rörinstallationerna ska vara åtkomliga och att tillräckligt arbetsutrymme finns. "
" Speciellt i 1½-planshusen är det trångt då den aktuella ventilen sitter längst in i hörnet bland alla rör och mätare. "
" Ni ombeds att se till att fastigheten är tillgänglig och att området kring vattenmätarna är fritt. "
" Har du problem med att vara hemma så finns möjligheten att deponera nyckel hos PG(FHV 54). " br>" Om du undrar över något så ring PG 0705284856 . "
"-Varmvattnet avstängt. "
" Ni som inte finns på listan över berörda fastigheter kommer märka av arbetena genom att "
" varmvattnet tidvis kommer att vara avstängt mellan kl 8,30 och 17 under de aktuella dagarna! "
" Efter injusteringen på fredag hoppas vi att alla ska ha riktigt varmvatten i sina kranar! "
"-Grävning vid NKV 19-21. "
" På måndag kommer den tidigare annonserade grävningen utanför Nöbbelövs kyrkoväg 19 och 21 att börja. "
" Man ska dra el från elskåpet bakom garaget utanför Nkv 19 till den nya fastigheten som ska byggas på andra sidan Nöbbelövs kyrkoväg. "
" Vi förmodar att arbetena kommer ta några dagar.."
"-Bilnyckel upphittad idag! "
" En bilnyckel har upphittats på parkeringen på Fågelhundsvägen. "
" Nyckeln finns hos Stefan på Fågelhundsvägen 12 och utlämnasmot beskrivning. "

Länk till:Informationsblad 13 2018-09-21
(2018-09-21) /Styrelsen

Informationsblad 12-2018:
"-Varmvatten systemet. "
" Syftet med arbetet är att alla ska få rätt temperatur på varmvattnet – varken för hett eller för kallt! . "
" Som tidigare meddelats så är det 21 fastigheter som berörs nu (en är redan åtgärdad) . "
" Arbetet planeras ske den 25, 26 och 27 september och starta kl 8.30 på morgonen. Under arbetstid de aktuella . "
" dagarna kommer således varmvattnet att tidvis vara avstängt. Man planerar att först åtgärda den västra slingan, . "
" därefter den östra slingan och slutligen mittslingan. . "
" Följande fastigheter berörs den; . "
" 25 september: 69, 65, 63, 61, 77, 33, 51 och 49 . "
" 26 september: 11, 5, 2, 4, 6, 62, 58, 56, 46 och 30 . "
" 27 september: 66, 107, och 87 . "
" Ni ombeds att se till att fastigheten är tillgänglig och att området kring vattenmätarna är fritt. ."
" Det är ett bökigt jobb så det krävs svängrum. . "
" Har du problem med att vara hemma så finns möjligheten att deponera nyckel hos PG. . "
" Jag är tacksam om ni som är berörda ger mig ett svarsmail inom några dagar där ni bekräftar att någon kommer att ."
" vara hemma aktuell dag alternativt att nyckel kommer att deponeras. . "
" Jag förväntas lämna klartecken till Kraftringen på fredag! . "
" Om du undrar över något så ring PG 0705284856 . "
"-40-års jubileet. "
" Av reaktionerna hittills så var det en mycket lyckad tillställning med trevligt folk och en mycket bra speleman ."
" som underhöll oss under kvällen. "
" Ett stort tack till Bengt (41), Bengt (16), Patrik (66), P-O (56) och Hans-Ove (99) för deras hjälp med att resa ."
" och riva tälten samt till Cassandra (85) och Britta (51) för deras insatser som lektanter för barnen. ."
" Och till sist ett tack till Bengt (41), Bengt (16) och Margaretha (54) för ett de tog hand om tävlingsmomenten. ."
" Tipsraden och den rätta raden kommer på hemsidan. "
" Foton från festen samt de bilder som ingick i ”fotoutställningen” kommer också att finnas på hemsidan när ."
" den presenteras i sin nya form. "
" Har du fler foton från händelser i samfälligheten och vill dela med dig så skicka gärna dessa till mig. . "
" Har du inte bilderna i elektronisk form så kan jag skanna in bilderna. . "

Länk till:Informationsblad 12 2018-09-04
(2018-09-04) /Styrelsen

Informationsblad 11-2018:
"-Rensning den här veckan. "
" En liten påminnelse om att det är rensning den här veckan. "
"-Grillning i egen trädgård är nu tillåtet. "
" Från 16 idag, måndag, är det åter OK att grilla i egen trädgård, men förutsättningen är att "
" det är en riktig grill. Ej engångsgrill. "
"-40 års jubileet. "
" Cirka 70 personer har hittills anmält intresse att delta den 1 september. Mer info inom kort. "
"-Bilder mm från 1977 - 78. "
" Har du bilder eller annat material som gäller vårt områdes utveckling? "
" Speciellt bilder från byggtiden. I samband med 40-årsjubileet har vi tänkt göra en liten fotoutställning. "

Länk till:Informationsblad 11 2018-08-13
(2018-08-13) /Styrelsen

Informationsblad 10-2018:
"-Rumsavdelar/skjutvägg bortskänkes. "
" FHV 56 (D-hus) gör om vardagsrynnet och skänker bort en 2 delad skjutvägg (364 cm, färg ljusgrå). "
" Intresserad? Kontakta P-O på 070-205 49 55 eller per-olof.larsson@tbiokem.lth.se "
"-Stopp i sopbehållarna. "
" De flesta gångerna då det blir stopp i sopinkasten så beror det på att något fastnat när det ska "
" passera hålet i durkplåten. Då fylls hela inkasthuven och så är det stopp. Tänk därför på att "
" INTE kasta ner luftiga plastpåsar i plastcontainern samt TA ISÄR större kartonger, så att de inte "
" fastnar i trumman eller i hålet. "
"-Enkät om laddning av elbilar. "
" Arbetsgruppen som jobbar med förutsättningarna för elbilsladdning i området har utarbetat en enkät. "
" Om du klickar på länken nedan så kommer du till enkäten om elbilsladdning. "
" Vi är tacksamma om du svarar på enkäten senast 19 augusti. Använd https-adressen i Infobladet"
" I enkäten finns en länk till en Powerpoint presentation som innehåller lite fakta. Om du har svårt att "
" läsa den så finns samma material att läsa direkt i webbläsaren via länken nedan. Använd https-adressen i Infobladet "
"-Enkät om 40-års JUBILEUM 1 september. "
" Det hade vi tänkt fira med lite festligheter i området LÖRDAG den 1 september. Programmet är inte fastställt, "
" men torde omfatta lite familjeakriviteteer under eftermiddagen med grillkorv och dricka. "
" Grillar finns laddade för egen grillning och eventuellt blir det lite underhållning också. "
" Allt kommer att äga rum inom samfälligheten och vi hoppas på bra väder och ser framemot ett minglande under några timmar. "
" Klicka på länken nedan så kommer du till enkäten. Svara inom de närmsta veckorna. Använd https-adressen i Infobladet"


Informationsblad 10 2018-07-19
(2018-07-19) /Styrelsen

Informationsblad 9-2018:
"-Styrelsen tillönskar alla en riktigt GLAD midsommar! "

"-Varmvatten systemet. "
" Kraftringen har nu bestämt sig för att lösa problemet, så att alla får korrekt temperatur på varmvattnet. "
" Kraftringen byter alla 23 returventilerna till justerbara och där flödet kan mätas. Därigenom kan systemet balanseras. "
" Arbetet beräknas ske efter semestern och kommer bekostas av samfälligheten gemensamt. "
"-Jubileum, 1 september 2018. "
" I år är det 40 år sedan de sista husen blev inflyttningsklara och Ståndskallets Samfällighetsförening startades. "
" Det hade vi tänkt fira med lite festligheter i området lördag den 1 september. Programmet är inte fastställt "
" men torde omfatta lite familjeaktiviteter under eftermiddagen följt av förtäring av medhavd mat. "
" Grillar ska finnas laddade och om planerna går i lås ska det finnas lite underhållning också. "
" Inom kort kommer vi skicka ut en enkät för att få en uppfattning om intresset för att deltaga. "
"-Laddning av elbilar. "
" Arbetsgruppen som jobbar med förutsättningarna för elbilsladdning i området har utarbetat en enkät. "
" Hur ser intresset ut och vilket tidsperspektiv är aktuellt. Enkäten kommer att skickas ut via mail. "


Informationsblad 9 2018-05-22
(2018-06-22) /Styrelsen

Informationsblad 8-2018:
"-Grävning i området. "
" Kraftringen kommer inom de närmaste veckorna att dra el från elskåpet utanför Nkv 17 (bakom garaget) "
" till den nya fastigheten på andra sidan Nkv, som inom kort ska bebyggas. "
" Arbetet innebär att det kommer att grävas i asfalt och gräsmatta från elskåpet och ut till vägen. "
"-Sekatör och grästrimmer. "
" Våra rensare verkar ha lite dålig koll på sin utrustning. Vid senaste rensningen lämnade någon kvar #
" sin batteridrivna grästrimmer på område D. Den finns att hämta på Fhv 62. "
" På föregående rensning glömdes en sekatör på område B:s lekplats. Avhämtas hos PG (Fhv 54). "
"-Häckar. "
" Snälla ni som har häckar som hänger ut. Se till att de går max 10-20 cm utanför tomtgränsen. "
" Vi måste kunna garantera att utryckningsfordon kan ta sig fram i området utan att deras utrustning skadas. "
"-Varmvattnet "
" Kraftringen anstränger sig att få fram varmvatten även till de fastigheter som ligger längst ut i systemet. "
" Resultatet är hitintills inte OK. Nya möjliga åtgärder kommer diskuteras under kommande vecka. "
"-Sopanläggning. "
" Som ni säkert noterat går nu samtliga behållare att öppna utan TAG. Reparation pågår. "
" Vår ambition är att behållarna ska var låsta för att förhindra olyckor eller missbruk/sabotage. "
"-Datalagen. "
" Den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla inom EU nu den 25 maj. "
" Det skall innebära bättre kontroll över hur enskildas personuppgifter hanteras. "
" Som medlem i samfälligheten har du lämnat din e-post-adress till oss. "
" Vi förutsätter att du fortsatt samtycker till att dessa uppgifter finns lagrade för information till er. "
"-Renstider. "
" En liten påminnelse om rensveckorna, dvs tiden då container för trädgårdsavfall finns: "
" 12-18 juni, 14-20 aug, 18-24 sept och 13-19 nov, där varje område (A – D) arrangera en rensning/städning "
" Hör med din områdesförman vilken dag (tisdag eller onsdag) som gäller i ditt område. "


Informationsblad 8 2018-05-28
(2018-05-28) /Styrelsen

<Informationsblad 7-2018:
"-Sopstationen. "
" Sopstationen gick i baklås i helgen. Nu går alla sopnedkast (tillsvidare) att "
" öppna utan tag. Felsökning pågår. "
" Vi vill tacka alla som INTE lade sopor bredvid behållarna, utan lagrade soporna hemma under tiden. "
" Fåglar är snabba på att dra ut påsinnehåll över hela parkeringen. "
"-Kattor och sandlådor. "
" De använder gärna sandlådorna som toalett. Ta en titt i sandlådan och sanera, innan barnen börjar gräva. "
" Sanden i lådorna byts vanligen med 4 års mellanrum för att minska föroreningarna. "
"-Sekatör upphittad på område B. "
" Vid senaste rensningen lämnade någon kvar en sekatör på lekplatsen. Kontakta PG. "
"-Trasiga leksaker vid lekstugan omr B. "
" I helgen kommer dessa att samlas ihop och slängas. Tills vidare finns de i plastlådan vid stugan. "
"-Rensning. "
" En eloge till omr D, som lade barkmull på planteringen vid infarten. "
" Samma åtgärd rekommenderas för övriga infartsplanteringar. "
" Vid nästa rensning bör omr A och B markbearbeta omgivningen till värmecentralen. "


Informationsblad 7 2018-05-07
(2018-05-07) /Styrelsen

Informationsblad 6-2018:
"-Dags för rensning. "
" Nästa vecka, med början den 24 april är det dags för säsongens första rensning. "
" Rensning 1, sker under veckan: 24/4 - 30/4 "
"-Samfällighetsavgift och värme- och vattenavräkning för 2018. "
"-Stulna farthinder. "
" Trots att vi har talat om trafiken i området i alla år så fortsätter parkerandet och "
" körandet med för hög fart. Och vid de flesta tillfällena är det boende i området som syndar! "
" Styrelsen pressas alltmer åt att fö-reslå drastiska åtgärder som tex avstängning av området "
" för biltrafik för att förhindra att en olycka händer. "
" Antalet små barn har till vår stora glädje ökat de senaste åren och då ska vi se till att "
" garantera deras säkerhet när de rör sig i området. "
"-Barncykel fortfarande till salu - 300kr "


Informationsblad 6 2018-04-19
Rensinformation 2018.
(2018-04-19) /Styrelsen

Informationsblad 5-2018:
"-Tider för rensning/städning av området. "
" Rensning 1, sker under veckan: 24/4 - 30/4 "
" Ansvariga områdesförmän är: "
"___Område A: Bengt o. Lisbeth Nyren, NKV 95____Område B: Henrik Sjökvist, NKV 53 "
"___Område C: Anette Wahlgren, NKV 65_________Område D: Gudrun Gudmundsdottir, NKV 105 "
"___Rensansvarig inom styrelsen är:_____________Magnus Westerberg (NKV 25), tel: 0706-967360 "


Rensinformation 2018.

(2018-04-15) /Styrelsen

"-Samfällighetsavgifter och värme- och vattenavräkning för 2018. "
"-På stämman bestämdes att samfällighetsavgiften för 2018 ska vara 11 500 kr. "
"Till detta kommer en uttaxering på 1 000 kr för de som varit bosatta i området större delenav 2017. "
"-Resultatet av värme- och vattenavräkningen kommer att bakas ihop med samfällighetsavgiften."
"Detta betyder i de flesta fall en reduktion av avgiften. "
"-Den totala avgiften delas upp i två lika delar och ska betalas i slutet av april respektive augusti."
"Värme- och vattenavräkning och inbetalningskort för avräkning och samfällighetsavgift kommer inom kort."

"-Stulna farthinder. "
"-Vi har åter drabbats av att någon stjäl våra farthinder. Speciellt område B och C är drabbade. "
"Meddela styrelsen om ni vet något som kan bringa klarhet. "

"-Kallvattenkvalitet. "
"-Det har kommit en del klagomål på att vårt vatten på vissa håll ibland luktar unket. En hypotes är "
"Uppenbart är att vi förbrukar mindre vatten nuförtiden, vilket innebär sämre omsättning i systemet."
"att det krävs en stunds spolning på morgonen för att få fram friskt vatten, om man bor långt ut i systemet."
"Vi kommer att undersöka vidare. "

"--Barncykel med 20 tums hjul till salu. "
"_Kontakta PG tel 0705284856 eller via mail pergran.n@gmail.com "

Informationsblad 5 2018-04-15
(2018-04-15) /Styrelsen


Rensinformation 2018.

(2018-04-15) /Styrelsen

Informationsblad 4-2018:
"-Angående Protokoll för årets ordinarie stämma 2018, den 19 mars. "
" -Under de kommande åren kommer frågor som asfaltering av gatorna inom området, "
" laddfaciliteter för elbilar, status för bredbandsnätet, skötsel av yttre grönområden, mm. "
" -Dessutom närmar vi oss generationsskifte för de äldsta delarna av styrelsen. "

"-Varmvatteninställningar. "
" Tack för inlämnade temperaturmättningar. Resultatet visar att nästan alla fastigheter "
" har mer än 50 grader. Nu återstår för Kraftringen att finjustera strypventiler ute i nätet. "

"-Farthinder. "
" Vi måste få ned hastigheten på bilar i området. "
" Som tidigare meddelats så kommer några farthinder,i form av asfaltbulor, att testas inom området. "

"-Trafik och Transporter i området diskuterades på stämman. "
" -Det är ok att hantverkare, som har sin verkstad i bilen, måste få köra fram till den "
" fastighet där arbeten ska utföras. Det är också ok att vi själva kan köra in när vi har
" skrymmande eller tung last eller har problem med rörligheten. "
" -Förutsättningen är att detta sker med låg hastighet (max 7 km/tim) och att bilen därefter "
" omedelbart körs ut till parkeringen. Det är absolut förbjudet att parkera i området. "
" -Tänk på att utryckningsfordon som tex ambulans ska kunna ta sig fram. "
"-Budbilar vill vi inte ha inne i området. "
" Det har alltför ofta visat sig att man inte behärskar sina fordon fullt ut. Reultatet är "
" Reultatet är nedkörda hängrännor, mm. Man får bära in grejorna eller använda truck! "
Informationsblad 4 2018-04-01
(2018-04-01) /Styrelsen


Stämmoprotokoll 2018

(2018-04-01) /Styrelsen

Informationsblad 3-2018:
"-Påmnnelse om Årets ordinarie stämma. "
" Måndagen den 19 mars, kl. 19.00 i Nöbbelövsgården. "
" Hjärtligt välkomna! "

"-Varubil körde på hörnet till hus Fhv 60 onsdag 14/3 och förstörde stupröret. "
" Kvar var glassplitter efter krossad ruta på bilen. Bilen försvann utan att lämna meddelande. "
" Troligen var det en varubil. Hör av dig till Maria eller PG om du vet vilken leverantör "
" det kan varit. "

" Nya cirkulationspumpar i varmvattennätet. "
" Varje slinga får sin egen VVC-pump. Vi hoppas därmed att få en jämn och "
" tillräckligt hög varmvattentemperatur i alla fastigheter. "

"-Lite om värmesystemet. "
" Våra hus ligger parallellkopplade mot en gemensam värmeväxlare. "
" Detta kräver konstant flöde i värmesystemet genom alla hus. Det är därför inte tillåtet att "
" stänga av värmesystemet annat än kortvarigt vid eventuell reparation som utförs av fackman! "
" Om ditt hus upplevs som för varmt eller kallt så kontakta PG för justering. "
" Utöver värme och vatten så mäts nu-mera också flödet kontinuerligt. "
Informationsblad 3 2018-03-15
(2018-03-15) /Styrelsen

Informationsblad 2-2018:
"-Ståndskallets Valberedning. "
" Bjarne Hjertvik, FHv 6, (bjarne.hjertvik@eurobib.se) "
" Per-Olf Larsson, (per-olof-larsson@tbiokem.lth.se) "
" Erik Serrano, (erik.serrano@construction.lth.se) "
" Simon Niedenthal, (simon.niedenthal@mau.se) "

" VALBEREDNING SÖKER 2 NYA PERSONER TILL STYRELSEN, 2018 "
" eftersom Kristina i 64:an har avböjt omval och Åsa i 5:an har flyttat. "
" Intresserade kan höra av sig till någon av ovanstående i valberedningen. "
"-Årets ordinarie stämma. "
" Måndagen den 19 mars, kl. 19.00 i Nöbbelövsgården. "
Informationsblad 2 2018-02-20
(2018-02-20) /Styrelsen


"-Beskärning. "
" Kommunen genomför vecka 8 en efterlängtad upprensning av buskar "
" och träd, längs parkgången utanför Nkv 47,45,43,41,39,37,35. "
" Samtidigt öppnas infarten till området vid värmecentralen upp. "
(2018-02-20) /Styrelsen

Informationsblad 1-2018:
"-Nya Garageportar. "
" Strax före jul byttes 6 st. trasiga garageportar ut. "
" Samtidigt justerades 20 st. portar som anmälts vara svåra att stänga. . "
"-Bensintjuvar. "
" Det har kommit flera rapporter om att man slangar bensin på våra parkeringar. "
" Så se till att bilen står i garaget! Var gärna uppmärksam på okända personer som rör sig "
" på parkeringarna. Heja på dom så att de vet att de är iakttagna."
"-Motioner till stämma 2018. "
" Eventuella motioner inlämnas senast den 31 januari till styrelsen. "
"-Laddning av elbilar. "
" En arbetsgrupp träffar representant för Kraftringen under närmaste veckan. Samtidigt förs "
" diskussioner med kringliggande samfälligheter. Vi redogör för olika strategier på årets stämma. "
"-Stölder i garage. "
" Tänk på att låsa garageporten. Om porten är olåst kan man enkelt komma in i de närliggande garagen. "
"-Cykeltjuvar. "
" Styrelsen har fått in rapport om skumma personer i området, tidigt en morgon. "
" Var rädd om era cyklar. Låt dem inte stå olåsta utanför huset. För ett antal år sedan stals flera "
" cyklar i området. Den gången tog man även cyklar som placerats inne på tomterna. "
"-Årets stämma. "
" Måndagen den 19 mars, kl. 19.00 i Nöbbelövsgården. "
Informationsblad 1 2018-01-13
(2018-01-13) /Styrelsen

BENSIN STÖLDER
"-Ståndskallets Styrelse vill meddela att DET PÅGÅR BENSINSTÖLDER PÅ VÅRA PARKERINGAR! "
" En god anledning att ställa in bilen i garaget. "
" Hjälp till med att hålla uppsikt på parkeringarna och meddela gärna styrelsen om onormala aktiviteter. "
(2018-01-02) /Styrelsen

Informationsblad 18-2017:
"-Information om Varmvatten. "
" Ni har säkert noterat att vattnet blivit varmare. Vi har nu godkänd temperatur i alla delar av samfälligheten. Priset är att temperaturen är ganska hög i de hus som ligger närmast centralen. För att minimera risken för legionellabakterier ska varmvattentemperaturen inte understiga 50 grader. För att minimera risken för skållning etc bör vattentemperaturen inte överstiga 65 grader. "
"-Värmetaxa. "
" På senaste räkningen från Kraftringen framgår att värmetaxan inte kommer höjas 2018 utan ligga på samma nivå som innevarande år. "
"-Värmeavräkningen. "
" Sista värmeavräkningen i föreningens regi kommer att redovisas i början på 2018. "
"-Nya Garageportar. "
" Några garageportar har varit allvarligt skadade och är nu utbytta. Samtidigt har leverantören justerat ett 20-tal portar som kärvat på ett eller annat sätt. "
"-Nytt tak på värmecentralen. "
" I samband med att utrustningen i värmecentralen byttes ut i våras uppdagades att taket läckte. Detta är nu åtgärdat. Taket fått ny papp. "
"-Bredband. "
" Representanter för ComHem meddelade att man inom kort kommer presentera möjligheter till uppdatering av vår typ av bredbandsnät. Överföringshastigheter på 1 000 Mbit/sek ska bli möjligt. "
"-Laddning av elbilar. "
" Idag finns inte kapacitet för allmän laddning av elbilar i våra garage. Säkringarna går om två bilar laddar i samma garagelänga. En arbetsgrupp inom styrelsen utreder olika möjligheter för utbyggnad av kapaciteten för laddning av bilar. "
Informationsblad 18 2017-12-17

" Alla tillönskas en riktigt "
" GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR. "
(2017-12-17) /Styrelsen

Informationsblad 17-2017:
"-Information om ändrad dragning av Busslinje 3, som påverkar vår del av Fågelhundsvägen. "
" Från den 11 december är det tänkt att vissa 3:or ska fortsätta till Stångby samtidigt som linje 21 dras in. "
"-Farthinder utmärks med gula markeringsflaggor. "
" Flaggor kommer även att placeras vid infarterna för att markera var kantstenarna finns så att inte plogen kör bort dem. "
"-Information om bortrensning av mossa på våra tak. "
" Läs mer om detta i informationsbladet. "
"-Förslag att flytta höstens sista rensdag (Lövrensningen) till Lördag 18/11 kl. 10.00 . "
" Containern finns på plats nästa vecka (14/11 - 20/11). Läs mer i infobladet. "
"-Ha gärna husets ytterbelysning tänd under natten. Trots gatubelysningen så är det lite skumt i vissa delar av samfälligheten. "
" Byt till LED-lampor försedda med skymningsrelä som endast drar ca 5 W. "
"-Är huset för varmt trots att alla elements termostater är stängda? "
" Kontakta i så fall PG. Tänk på att det INTE är tillåtet att stänga av värmen till huset "
" eller att på egen hand justera strypventil eller andra systemventiler . "
Informationsblad 17 2017-11-12
(2017-11-12) /Styrelsen

Informationsblad 16-2017:
"-Värmeavräkning för perioden 2015 - 2017 har påbörjats. "
" Avsikten är att vi ska kunna jämföra speciellt värmeförbrukningen med tidigare preliminära siffror för att se om det ger upphov till några justeringar. "
" Beräkningarna kommer att slutföras då vi fått mätarställningar för ytterligare några månader under hösten. "
"-Fakturan från Kraftringen har äntligen kommit. "
" I dagarna skickas fakturan för mätarbytet ut. Tyvärr har fakturan fått beloppet 8 319 kr. "
" Kraftringen beklagar detta och kommer dra av 119 kr på kommande värmefaktura! Så betala fakturan på 8319 kr. "
"-Kärvande lås på sopbehållarna. "
" Vi har i avvaktan på att man ska komma underfund om vad som är fel kopplat förbi låset i några behållare. "
Informationsblad 16 2017-10-23
(2017-10-23) /Styrelsen

Informationsblad 15-2017:
"-Exklusivt erbjudande från Nordsjö Idé & Design i Lund. "
" Under vecka 41 (9 – 15 oktober) har ni som bor i Ståndskallet hela 50% rabatt på all inomhusfärg och 25% rabatt på alla ta-peter hos oss. "
"-Inspektion av garageportar. "
" genomfördes 26/9. Sex portblad är inböjda. 18 sidostolpar kan behöva justeras. Vi väntar nu på att få offerter. "
"-Information om hur ni läser Kraftringens fakturor, som skickas till varje hushåll. "
Informationsblad 15 2017-09-26
(2017-09-28) /Styrelsen

Informationsblad 14-2017:
"-Kraftringen. "
" Begäran om undertecknad fullmakt för utlämning av mätvärden till samfälligheten. "
" Lämnas in senast söndag 24/9 i PG:s brevlåda. "
"-Stulna farthinder? "
" Två farthinder vid värmecentralen har försvunnit igen. "
"-Rensning. "
" Observera också att det är rensning i veckan som kommer. Start 19/9. "
Informationsblad 15 2017-09-16
(2017-09-16) /Styrelsen

Informationsblad 13-2017:
"-Kraftringen. "
" Information om kommande räkningar för mätarbyte och första värmeräkningen direkt till varje hushåll. "
"-Inbrott i garage. "
" Viktigt att garageportarna är ordentligt låsta. "
"-Nyckel till elskåp. "
" En hjälp till de som tappat bort nyckeln (ratten). "
"-med mera..... "
Informationsblad 13 2017-09-04
(2017-09-04) /Styrelsen

Informationsblad 12-2017:
"-Kraftringen. "
" Identifiering av mätare via bilder. "
"-Sopstationen. "
" Behållarna för mat, restav-fall och plast kan vägra att öppna sig ibland. Orsak okänd! I regel fungerar anläggningen. "
" igen efter ca 10 minuter. Felet är anmält till leverantören. De återkommer så snart teknikerpersonal är åter efter semester. "
"-RENGÖR förpackningar innan du slänger i sopcontainern. "
" Inkastet i kartongcontainern är det absolut grisigaste eftersom förpackningarna inte sköljs ur före kastandet. "
"-Rensning 4- vecka 33. "
" Container kommer på tisdag och tas bort på mån-dag morgon veckan därpå. Läs mer om vad som bör rensas. "
" Klipp rent så skyltar och orienteringstavlor syns. Hälp till att hålla området snyggt och välansat."
"-med mera..... "
Informationsblad 12 2017-08-12
(2017-08-12) /Styrelsen

Informationsblad 11-2017:
"-Kommentarer till brev från Kraftringen. "
" Räkningen på 8200 från Kraftringen beräknas kommer i början av september. "
"-Farthinger i området. "
" Farthindren skall tills vidare inte ska monteras fast i asfalten. Däremot markeras hindrens placering på gatan. "
"-Sopstationen. "
" Problem med öppning av vissa sopnedkast. "
"-Vegitation har avverkats kring värmecentralen eftersom den var på väg in i centralen via ventilationsöpp-ningarna. "
Informationsblad 11 2017-07-19
(2017-08-1226) /Styrelsen

Informationsblad 10-2017:
"-Alla tillönskas en riktigt Glad midsommar. "
"-Ny lekstuga är invigd i område B. "
" Ett antal barnfamiljer hade picknik och barnen bjöds på glass. "
"-Kraftringen. "
" Enligt senaste informationen från Kraftringen så sker övergången sannolikt vid månadsskiftet aug–sept. "
" Räkningen på 8200 från Kraftringen beräknas kommer i början av september. "
"-Garagetaken. "
" Takbeläggningen tål inte att gå på! Säg till barnen att INTE vistas på garagetaken. "
"-Ny sträckning av busslinje 3. "
" som fortsätter via Fågelhundsvägen ut till Kävlingevägen och därefter till Stångby via Vallkärra. "
" Linje 21 kommer därmed att avvecklas. Förändringarna är planerade att ske i oktober. "
Informationsblad 10 2017-06-22
(2017-06-26) /Styrelsen

Informationsblad 9-2017:
"-Sopstationen. "
" Kostnaderna för sophanteringen följer hittills den preliminära kalkylen bra. "
"-Mätarbyte. "
" Räkningen på 8200 (inkl moms och efter ROT-avdrag) från Kraftringen är på väg ut. "
"-Rensning. "
" Den 13 juni kommer container för trädgårdsavfall. Containern står kvar över veckoslutet. "
"-Mer information om Dieselutsläpp i området. "
Informationsblad 9 2017-06-03
(2017-06-03) /Styrelsen

Informationsblad 8-2017:
"-Redovisning av bytet av värmeväxlare i centralen. "
" Varmvattentemperaturer. Ut +60 grader -- Återledning +50 grader."
" Arbete pågår nu med att justera in slingorna såatt samma returtemperatur ska gälla för alla slingorna. "
" Enligt normerna får vattentemperaturen inte överstiga +65 grader vid tappstället."
"-Övergång till Kraftringen är ännu ej genomförd. "
" Det lutar åt att det blir 1 augusti. Vi informerar så snart vi får besked av dem. "
"-Utsläpp av diesel i området. "
" Olyckan förorsakades av en Postnord bil som delade ut matkassar. Räddningstjänsten tillkallades och sanerade. "
" Detta kompletterades under tisdagen genom att en spolbil tömde dagvattenbrunnen och spolade ren dagvattenledningen. "
" Nu återstår att asfalten runt dagvattenbrunnen måste bytas eftersom den lösts upp av dieseloljan. "
" Samtliga åtgärder kommer betalas av Postnords försäkringar. "
Informationsblad 8 2017-05-26
(2017-05-26) /Styrelsen

Informationsblad 7-2017:
"-Byte av värmeväxlare i centralen. Ingen värme 9/5-11/5 "
"-Utplacering av Farthinder permanent"
"-Mätarbytetinfo om fördröjning av startdatum"
"-Sopning av området, Efter strul från Samhall, skall sopningen slutligen ske fredag 28/5"
Informationsblad 7 2017-04-26
(2017-04-26) /Styrelsen

Stämmoprotokollet 2017 är upplagt på hemsidan.
Via denna länk kan ni läsa det.
Finns under fliken "Information - Stämmoprotokoll".
(2017-04-12) /Styrelsen

Informationsblad 6-2017:
"-Tider för rensning och container för trädgårdsavfall"
"-Rensansvarig och Rensförmän 2017"
"-Sopstationen -Mätarbytet"
"-Råttor, Sopning av området, Info från Årets ordinarie Stämma"
Informationsblad 6 2017-04-09
(2017-04-09) /Styrelsen

Informationsblad 5-2017:
"-Komplettering och förtydligande av budget inför Årets stämma"
"-Gruppavtalet för bredband startar 1 april"
"-Information om mätarbytet. Ny vattenavstängning under fömiddagen den 24 mars"
"-Information om Kraftringen"
Informationsblad 5 2017-03-15
(2017-03-15) /Styrelsen

Välkomna till Ordinarie Stämma för Ståndskallets Samfällighetsförening
onsdagen den 29 mars 2017 kl.19.00, på Nöbbelövsgården.
Kallelse till stämma 2017-03-29
Reviderad budget 2017

Kallelse med 2016 års bokslut, revision och verksamhetsberättelse, samt budget för 2017 har delats ut.
(2017-03-14) /Styrelsen

Informationsblad 4-2017 angående:
"-Årets stämma, 29 mars kl. 19.00."
"-Gruppavtalet för bredband, en del frågor utreds."
"-Påminnelse,lämna in Sopstationsnycklar i PGs brevlåda."
"-Information om Sotning och Farthinder."
"-Tidpunkt för övergång till Kraftringen"."
Informationsblad 4 2017-02-23
(2017-02-05) /Styrelsen

Informationsblad 3-2017 angående:
"-Vatten avstängning Onsdag 8/2 från 9.00-c:a lunch."
"-Påminnelse Värme avstängning Torsdag 9/2 mellan 20.00-02.00."
"-Påminnelse om att lämna in Sopstationsnycklar i PGs brevlåda."
"-Information om Sotning. -Rapport om Råttor och Anticimex."
"-Information om motion till ärsstämman-"Laddning av ELbilar"."
Informationsblad 3 2017-02-05
(2017-02-05) /Styrelsen

Informationsblad 2-2017 angående:
"-Bredband och bilag om vad som behöver göras."
"-Sopstationsnycklar lämnas i PGs brevlåda."
"-Låset på sopbehållaren för papper monteras närmsta veckorna."
"-Information om Sotning. -Råttor och Anticimex."
Informationsblad 2 2017-01-24
(2017-01-24) /Styrelsen

Informationsblad 1-2017 angående:
"-God fortsättning på nya året............"
"--Graninsamling, -Mätarbyten, -Sophanteringen, -Råttor i området"
Informationsblad 2017-01-04
(2017-01-04) /Styrelsen

Informationsblad 17 angående:
"-ÄNDRAD RUTIN för byte av värme- och vattenmätare"
"-Växjö Mätteknik AB kommer att ringa upp och boka tid för byte med respektive fastighet"
"-Det kommer totalt att ta cirka 5 veckor innan alla byten är klara."

"-Påminnelse om Avläsning av värme och vatten senast 31/12"
Informationsblad 2016-dec-3
(2016-12-25) /Styrelsen

Informationsblad 16 angående:
"-Vatten avstängning 20/12 8.00"
"-Påminnelse om Avläsning av värme och vatten senast 31/12"
"-Matavfalls påsar finns i gemensamma förrådet. Öppet 11-15 söndag 18/12"
"-Påminnelse om Gruppavtal bredband, senast 20/12.
Informationsblad 2016-dec-2
(2016-12-17) /Styrelsen

Informationsblad 15 angående:
"-Vatten avstängning 20/12 8.00"
"-Installation av nya värme- och vattenmätare startar 2-januari 2017",
"-Avläsning av värme och vatten före 30/12"
"-Rapport om nytt inbrott i hus på området"
"-Gruppavtal bredband. Lämna lapp om godkännande av avtalet till PG, senast 20/12.
Informationsblad 2016-dec-1

Nu har de två stora träden i område C avverkats och borttransporterats.
Stubbfräsning sker troligen inte förrän en bit in i januari 2017.
(2016-12-09) /Styrelsen

Informationsblad 14 angående:
"-Leverans av taggar för elektroniska lås till sopstationen om c:a 14 dagar."
"-Svar saknas, på enkäten om gruppavtal för gemensamt bredband, från några fastigheter",
"-Avläsning av värme och vatten under december"
"-Vandalisering av Farthinder"
Någon i samfälligheten mår tydligen dåligt, eftersom ett antal våra nyutlagda farthinder har burits iväg
och kastats in i buskagen. Så kan vi inte ha det. Alla uppmanas att hålla uppsikt och meddela till styrelsen, om man sett
något kring detta ofog!

Informationsblad 2016-nov-2

"-5 st. Avstängda parkeringar, Nöbbelövs Kyrkoväg, på grund av nedtagning av träd."
Avstängda parkeringar Torsdag 2016-12-01 kl. 08.00 till Fredag 2016-12-02 eftermiddag.
(2016-11-25) /Styrelsen

Informationsblad 13 angående:
"-Leverans av nya inkasttoppar med elektroniska lås till sopstationen."
"-Enkät om gruppavtal bredband", "-Snökäppar", "-Nedtagning av träd",
"-Belysningen i garagen slocknar, när motorvärmare kopplas in"
"-Rensning_Lövcontainer", "-Parkering i området", "-Farthinder".

Informationsblad 2016-nov-1
gruppavtal-bredband-100
(2016-11-13) /Styrelsen

Informationsblad 12 angående:
"-Stölder på parkeringen","-Sotning","-Försening av nya Vatten-/Värme-mätare", "Karta över området",
"-Lekstuga till område_B", "-Ev. gruppavtal för bredband", "-Belysning på sopanläggningen beställd",
"-Sopstationen_nya inkasttoppar, med elektroniska lås, leverans oktober/november", "gå med i E-gruppen",
"-Värmeräkning i november#.
Dessutom meddelas här om att den 1-2 december kommer de två stora träden på område_C att tas ned av aborister.
3-4 parkerings platser kommer att spärras av för att kunna mellanlagra stammar och grenar inför borttransport.

Informationsblad 2016-okt-1
(2016-10-19) /Styrelsen

Informationsblad 11 angående:
"-Rensning kommande vecka","-Farthinder","-Lösspringande hundar",
"-Framkomlighet i området", "-Ny leverantör av snöröjning",
"-Sopstationen_nya inkasttoppar, senare i höst, med elektroniska lås".

Informationsblad 2016-sept-1
(2016-09-18) /Styrelsen

Informationsblad 10, angående:
"-Nyutförd gång mellan garagen vid FHV 6", "-Test av farthinder", "-Hur man paketerar matavfallet bättre",
"-Måla om huset med rätt färg", och "-Information om kommande värmeavräkning....".

Informationsblad 2016-aug
(2016-08-26) /Styrelsen

Information angående Invigning av Sopanläggningen.
Här finns även information om: "Hur man förpackar matavfallet ordentligt", "Nya Inkasttoppar", "Orienteringstavlan på plats och information om att "Asfalteringen av garageplaner och parkeringar nu är klara"
Informationsblad 2016-juli-b
(2016-07-27) /Styrelsen

VIKTIGT Information angående Asfaltering av Parkeringarna.
Detta betyder att parkeringarna skall vara helt tömmda!
Fågelhundsvägen, från kvällen den 12 juli till kvällen den 13 juli.
Nöbbelövskyrkoväg, från kvällen den 13 juli till kvällen den 14 juli.

Se till att inte ha något fordon långtidsparkerat på parkeringen.
Detta betyder också att man inte kommer åt sin bil i garaget en av dagarna.

Informationsblad 2016-juni-1
(2016-06-15) /Styrelsen

Vår nya SOPSTATION är nu "planterad"
Titta gärna på bilder i filen nedan.
Nya Sopstationen.pdf
(2016-05-27) /Styrelsen

VIKTIGT Informationsblad
Parkeringar avstängda från 07.00 2016-05-26. På grund av borttagning av kantstenar. Se informationsbladet nedan.
Informationsblad 2016-maj-2
(2016-05-25) /Styrelsen

VIKTIGT Informationsblad
På grund av grävarbeten för sopanläggningen kommer parkeringen på Fågelhundsvägen att vara
AVSTÄNGD enligt utsatt avspärrning. Gäller från måndagmorgon 16 maj och tills anläggningen är klar om c:a 2 veckor.

Informationsblad 2016-maj
(2016-05-14) /Styrelsen

Information angående "Rensningar"
är upplagt på hemsidan under flik "UNDERHÅLL/RENSNINGAR".
Här finns nya närvarolistor för område A-B-C-D, containertider, rensdagar samt en "renshjälpreda" med information om vad som skall göras.
(2016-04-18) /Styrelsen

Nytt Informationsblad - Ståndskallets Samfällighet
-Rensning 2016, Containertider och rensschema. Start 18/4 1800.
-Information från Kraftringen om kommande "mätar" installationer.
-Skumma telefonsamtal och Inbrottsförsök i garagen Nkv.
-Dessutom har en bilrutakrossats (på parkeringen) och ett stereo/navigationssystemet stulits.
-Information om föryngring och arbeten i Ytterplanteringarna.
-Varm-,Kallvatten och strypventiler. Meddela styrelsen omgående om fel, m.m

Informationsblad 2016-april-2
(2016-04-16) \Styrelsen

Stämmoprotokollet 2016 är upplagt på hemsidan.
Finns under fliken "Information - Stämmoprotokoll".
Stämmoprotokollet 2016

Styrelsemedlemmar 2016

hittas under fliken "Styrelsen-Funktionärer".
(2016-04-14) /Styrelsen

Nytt Informationsblad - Ståndskallets Samfällighet
-Insident vid bilköring i området. Sänk farten! Max "gångfart"
-Tider för områdesstädning. Första 19-25 april
-Sopanläggning, leverans vecka 20
-Ytterplanteringar, röjning och föryngring pågång
-Varm- och Kallvatten ventiler. Testa och meddela styrelsen snarast

Informationsblad 2016-april
(2016-04-07) \Styrelsen

Nytt Informationsblad - Ståndskallets Samfällighet

Informationsblad 2016-03-24

(2016-03-24) \Styrelsen

Välkomna till Ordinarie Stämma
för Ståndskallets Samfällighetsförening, onsdagen den 30 mars 2015 kl.19.00, på Nöbbelövsgården.

Kallelse, med underlag för vissa punkter på dagordningen samt budgetförslag

Verksamhetsberättelse, med 2015 års bokslut och revisionsprotokoll delats ut så snart den är tryckt.
(2016-03-13) \Styrelsen

Nytt Informationsblad - Ståndskallets Samfällighet
-Bygglovet för sopanläggning klart!
-Nya Orienteringstavlor beställda.
-Årets STÄMMA blir 30 mars kl. 19.00 på Nöbbelövsgården vid kyrkan.
-PG vill ha in Fullmakter för ändring av anläggningsbeslut senast 10 mars!
-med mera, Sotning, Problem med ELapparater i garagen.

Informationsblad 2016-02-29
Via denna länk kan ni läsa hela Informationsbladet.
(2016-02-29) \Styrelsen


Nytt Informationsblad - Ståndskallets Samfällighet
-Styrelsen önskar alla ett GOTT NYTT ÅR
........men UNDVIK att använda smällare och raketer inom området.
........Tänk på brandrisk, alla hundar som far illa och nedskräpningen.

Informationsblad 2015-12-30
Via denna länk kan ni läsa hela Informationsbladet.
(2015-12-30) \Styrelsen


Nytt Informationsblad - Ståndskallets Samfällighet
- Genom att parkera egna bilen i garaget frigörs parkeringsplatser för
........ våra besökare under julhelgen.
- Åter igen fel på belysningen i garagen på Fågelhundsvägen
........Kommer att åtgärdas av elektriker efter helgen.
- samt mera.........

Informationsblad 2015-12-23
Via denna länk kan ni läsa hela Informationsbladet.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
(2015-12-23) \Styrelsen


Nytt Informationsblad - Ståndskallets Samfällighet
- Philip och Agneta Waldén överklagar åter bygglovet för vår underjordiska sopanläggning.
........Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm ska nu avgöra om ärendet får prövningstillstånd.
........Det hela medför dock ytterligare några månaders försening.
- Tänd din lampa vid entrén, nu när vinter mörkret närmar sig .........
- Fråga om intresse för gemensam sotning av köksfläkt..........
- Nya Orienteringstavlor.......
- samt mera.........

Informationsblad 2015-12-10
Via denna länk kan ni läsa hela Informationsbladet.
(2015-12-10) \Styrelsen


Nytt Informationsblad - Ståndskallets Samfällighet
- Positivt besked om bygglov för vår underjordiska sopanläggning.
........Överklagandet fick avslag i Mark- och miljödomstolen.....
- Äntligen postivt besked från Kraftringen, angående nya mätare för vatten och värme.
........Troligen är de vara på plats under mars månad 2016....
- Information från senaste styrelsemötet om:
........Nya Orienteringstavlor, Borttagning av klotlönn, Avtal om snöröjning,
........Belysning sätts upp i gången mot bussen, Test av farthinder.
- Varning för utomstående som har observerats rotande i våra sopskåp.....

Via denna länk kan ni läsa hela Informationsbladet.
(2015-11-04) \Styrelsen


Senarelagd räkning för Hushållssopor.
Betalning av Hushållssopor, hösten 2015, har senarelagts till den 30/10-2015.
(2015-10-03) /Styrelsen/Bengt Holmqvist

Ny Rensinformation 2015
Årets renstider 2015
Närvarolistor 2015, Grässklippn.lista

Finns under fliken "Underhåll - Rensningar".

Styrelsemedlemmar 2015
Finns under fliken "Styrelsen-Funktionärer".
(2015-04-14) /Styrelsen

Stämmoprotokollet 2015 är upplagt på hemsidan.
Via denna länk kan ni läsa det.
Finns under fliken "Information - Stämmoprotokoll".
(2015-04-14) /Styrelsen

Cykelstöld rapporterad
Två cyklar stals för en vecka sedan, natten mellan söndag/måndag, inne på gården till fhv 8.
Var vaksam på obehörigt folk i området! Visa tydligt att de är "sedda", genom att hälsa på dem.
(2015-04-07) /Styrelsen/Bengt Holmqvist

Senarelagd räkning för Hushållssopor.
Betalning av Hushållssopor, våren 2015, har senarelagts till den 30/4-2015. Kommer att delas ut nästa vecka.
(2015-04-02) /Styrelsen/Bengt Holmqvist

Nytt Informationsblad
- Grävarbeten på parkeringen Fågelhundsvägen, tisdag 17 mars.
Tänk på att parkerade bilar kan bli omöjliga att köra ut.

Via denna
länk kan ni läsa hela Informationsbladet.
(2015-03-15) \Styrelsen


Välkomna till Ordinarie Stämma
för Ståndskallets Samfällighetsförening, onsdagen den 25 mars 2014 kl.19.00, på Nöbbelövsgården.
Kallelse med 2014 års bokslut, verksamhetsberättelse, samt budget för 2015 har delats ut.
(2015-03-11) /Styrelsen/Bengt Holmqvist

Grävningar i vårt område
Telia har upptäckt ett kabelbrott på telekabeln till Nöbbelövs kyrkoväg 91.
Under eftermiddagen påbörjade man åtgärdandet.
(2015-03-05) /Styrelsen/Bengt Holmqvist

Nytt Informationsblad - Ståndskallets Samfällighet
- Datum för årstämman blir 25 mars 19.00 ....
- Vårt område ska vara ett bilfritt område! .....
- Snöröjningen .....
- Inbrott i garagen .....
- Kom gärna med bidrag till detta informationsblad .....

Via denna länk kan ni läsa hela Informationsbladet.
(2015-02-08) \Styrelsen


Stöld ur Garage
Någon gång mellan söndag 1/2 1900 och måndag 2/2 1700 stal någon fyra sommardäck på fälg ur låst garage nr 25.
Inget annat stals och ingen åverkan på ståltrådsstängslet mellan garagen.

Kontrollera ditt eget garage och se till att det är ordentligt låst.
(2015-02-03) /Styrelsen/Bengt Holmqvist

Nytt Informationsblad - Ståndskallets Samfällighet (2014-12-14)
- Underhållsarbeten i ComHem-nätet vecka 51
- Lägesrapport för sopstationen-överklagande av vårt bygglov....
- Lägesrapport för byte av värmemätare.....
- Problem med hundbajs i området.....
- Ställ in bilarna i garagen.....
- med mera......

Via denna länk: kan ni läsa hela Informationsbladet.

Det är dags för Områdesförmännen att lämna in årets "rens-listor" till Bengt Holmqvist, Nkv41.
\Styrelsen

Upphittat! ett par Glasögon (2014-11-24)
Hittades idag på parkgången upp till bussen, mellan Ståndskallet och parkeringen till nästa område. Sprid gärna detta.
Återfås mot beskrivning. Ring Bengt Holmqvist, 0725-305096


Nytt Informationsblad - Ståndskallets Samfällighet (2014-11-23)
- Lägesrapport för sopstationen....
- Förklaring till Värmeavräkning för 2013-2014.....
- Grannar mot brott.....

Via denna länk kan ni läsa hela Informationsbladet.
\StyrelsenNya färgrecept för gavelspetsar och vindskenor (2014-09-29)
Via denna länk: NY_Färginformation.

Nya färgrecept för gavelspetsar och vindskenor (2014-09-29)
Via denna länk:
Äldre_Färginformation.
\Styrelsen


Nytt Informationsblad - Ståndskallets Samfällighet (2014-05-13)
- Inbrott i våra hus....
- Stege på vift.....
- Undvik varutransporter inom området.....
- Nya färgrecept.....
- med mera

Via denna länk: kan ni läsa hela Informationsbladet.
\Styrelsen

Stämmoprotokoll 2014 (2014-04-11)
är upplagt på hemsidan.
Finns under fliken information - stämmoprotokoll.

\Styrelsen


Container-/Renstider för Ståndskallet 2014 (2014-03-24)
är upplagt på hemsidan.
Finns under fliken Underhåll-Rensningsdagar. Länk: Tider för rensdagar 2014.

\Styrelsen


Välkomna till Ordinarie Stämma (2014-03-12)
för Ståndskallets Samfällighetsförening
onsdagen den 26 mars 2014 kl.19.00, på Nöbbelövsgården.
Kallelse med 2013 års verksamhetsberättelse samt budget för 2014 har delats ut.

Två viktiga beslut skall tas på detta möte.
- Värmeavtal med Kraftringen & Investering i nya mätare för värme och vatten.
- Investering i UWS-anläggning för sopor.


Läs mer i kallelsen till stämman via denna länk.
\Styrelsen

Nyhetsbrev - Ståndskallets Samfällighet (2014-01-03)
- Julgransinsamling.12/1 2014.........
- Förklaring av Värmeavräkning 2012/2013....
- Extra avläsning av Värme och Vatten. Lämnas in senast 12 januari, via webblänk......
- Ståndskallets Årsstämma blir den 26 mars 2014......

Läs mer i nyhetsbrevet via denna länk.
\Styrelsen

Nyhetsbrev - Ståndskallets Samfällighet (2013-12-23)
- Grannar mot brott...se tips i infobladet.
- Fällning av markerade träd efter nyår....
- Extra avläsning av värme och vatten......
- Meddela om du bytt mailadress............

Läs mer i nyhetsbrevet via denna länk.
\Styrelsen

Nyhetsbrev - Ståndskallets Samfällighet (2013-12-06)
- Avräkning av värme- och vattenförbrukning 2011/2012....
- Fällning av markerade träd efter nyår....
- Garage belysning reparerad och fungerar igen....
- På grund av brandrisk skall inte garagen användas som förråd....
- 70-gradigt varmvatten gick ut i ledningarna på grund av haveri i ställdon. Åtgärdat....

Läs mer i nyhetsbrevet via denna länk.
\Styrelsen

Kompletterande Informationsblad - Ståndskallets Samfällighet (2013-10-30)
- Nu fungerar belysningen i garagelängorna igen....
- Uppmaning till rensområdena att, efter stormen, såga itu nedblåsta träd och lägga i lövcontainer nästa vecka.

Läs mer i infobladet via denna länk.
\Styrelsen

Nytt Informationsblad - Ståndskallets Samfällighet (2013-10-25)
- Åtgärdande av belysning i garagen på Nöbbelövs kyrkoväg....
- Elektrikern kommer tisdag den 29 oktober.
De garage som berörs är i först hand garage nummer 23- 41 dvs de två längorna närmast containerplatsen.
Ni som har garage i intervallet 23 till 41
dvs ni som bor på Nöbbelövs kyrkoväg 1 till 25 Nöbbelövs kyrkoväg 67 till 75 Nöbbelövs kyrkoväg 111
lämnar antingen garaget olåst på morgonen den 29:e eller lämnar en nyckel till garaget till PG (Fhv 54) på måndag kväll! Meddela PG, tex via mail, om ni väljer att låta dörren vara olåst. Glöm inte att lämna nyckel till PG om Du väljer det alternativet.

Läs mer i infobladet via denna länk.
\Styrelsen

Nytt Informationsblad - Ståndskallets Samfällighet (2013-09-27)
- Inbrottsliga agerar dagtid i Nöbbelöv, 3 personer, jeans klädda, polisen informerad....
- Nya färgrecept för husen från Nordsjö....
- Åtgärdande av belysning i östra garagen vid NKV är på gång. Garagenycklar behövs för detta......
- med mera....

Läs mer i infobladet via denna länk.
\Styrelsen


Nytt Informationsblad - Ståndskallets Samfällighet (2013-08-18)
- hembesök Räddningstjänsten
- värme- och vattenavläsningar
- med mera

Via denna länk: kan ni läsa mer om Informationsbladet.
\Styrelsen


Information - Räddningstjänsten kommer och gör hembesök (2013-08-18)
för att informera om brandskydd. Hembesöket är kostnadsfritt och är frivilligt och kommer troligen att ske under vecka 35/36.
Räddningstjänsten kommer också inspektera området för att se att deras fordon kan komma fram på våra räddningsvägar.
Bra anledning för er som har häckar eller träd som hänger ut över våra gator att se till att det finns en minst 3 meter bred och 4 meter hög passage på gatan.

Via denna länk: kan ni läsa mer om besöket från Räddningstjänsten.
\Styrelsen


Information - Skadegörelse på parkerade bilar (2013-04-28)
Två bilar har fått bakrutorna inslagna på parkeringen Fågelhundsvägen..
Bilägarna är kontaktade.

\Styrelsen


Stämmoprotokoll 2013 (2013-04-16)
är upplagt på hemsidan.
Finns under fliken information - stämmoprotokoll.

\Styrelsen


Välkomna till Ordinarie Stämma (2013-03-13)
för Ståndskallets Samfällighetsförening
onsdagen den 27 mars 2013 kl.19.00, på Nöbbelövsgården.
Kallelse med 2012 års verksamhetsberättelse samt budget för 2013 har delats ut.

\Styrelsen

Information (2012-11-25)
Årets Värme3avgift & Årsavräkning 2011 är försenad. Utdelning av räkning kommer att ske under veckan. Ny inbetalningsdatum blir 15/12 2012.

Påminnelse till årets Rensförmän att lämna in årets närvarolistor till undertecknad.
/Styrelsen genom Bengt Holmqvist

Information - Vattenavstängning fredag 9/11 2012 (2012-11-05)
Allt vatten kommer att vara avstängt nu på fredag, från klockan 8.30 och längst till 14.00.
Anledningen är att det under denna tid kommer att ske byte av ventiler i vattensystemet.
För att undvika problem ber vi er att i förväg tappa upp och spara vatten i till exempel större kastruller, PET-flaskor, etc.
/Styrelsen

Information (2012-04-14)
Protokoll från årsmötet är publiserat. Se under Styrelsen.
Inbetalningsdatum för årets första "HHsop+TV"-räkning är framflyttad till 2012-04-30
/Styrelsen genom Bengt Holmqvist

Parkeringsskador (2012-04-09)
Med anledning av att boende fått sina bilar skadade, när de stått parkerade. Vi vill uppmana alla att vara extra försiktiga, så de ej kör emot eller råkar slå upp en dörr i bilen som står parkerad intill.

Naturligtvis kontaktar man bilens ägare om skadan. En lapp under vindrutetorkaren om man inte vet vem ägaren är.
Ståndskallets Styrelse / Bengt Holmqvist

Årsstämma 2012 (2012-03-13)
Välkomna till Ordinarie Stämma
för Ståndskallets Samfällighetsförening
onsdagen den 28 mars 2012 kl.19.00, på Nöbbelövsgården.
Kallelse med 2011 års verksamhetsberättelse samt budget för 2012 delats ut imorgon den 14/3.

Via denna länk: kan ni läsa mer om kallelsen och kompletterande information.
\Styrelsen

Nyhetsbrev 3.. (2012-02-06)
Länk:Värme i husen, datum för Årsstämma, Trädavverkning
Per Göran Nilsson, Ordf. i Ståndskallets Samfällighetsförening, 046-305006

Nyhetsbrev 2.. (2011-12-31)
Länk:Källsortering av matavfall, Värmeräkningar, datum för Årsstämma
Vi önskar alla ett riktigt Gott Nytt År!
Per Göran Nilsson, Ordf. i Ståndskallets Samfällighetsförening, 046-305006

Viktig information från Samfällighetsföreningen angående Matavfall, Värmesystem, Snöröjning, Biltrafik.. (2011-12-18) Länk:Information, matavfall, värmesystem, biltrafik
SORTERING AV MATAVFALL:
Nu är det dags att börja hantera matavfall på nytt sätt. Jag räknar med att behållare och påsar ska delas ut under veckan.
SNÖRÖJNING 2011-2012:
Vi har i samarbete med samfälligheten på Spårsnögatan tecknat avtal med en ny snöröjare som vi hoppas ska fungera även på kvällar och helger. Samfällighetens snöröjning är avsedd att hålla vägar och garageplan öppna. Du får själv skotta till Din entré.
INGEN PARKERING I OMRÅDET!!!
Lätt hänt att bilen blir kvar efter avlastning men det är inte tillåtet. Tänk på att eventuella utryckningsfordon måste kunna komma fram.

Vi önskar alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!
Per Göran Nilsson, Ordf. i Ståndskallets Samfällighetsförening, 046-305006

Information (2011-12-18)
Årets värme3-avgift & årsavräkning.Ny inbetalningsdatum blir 2012-01-25. Räkningen kommer att delas ut under veckan.

Länk:Ny information om parkeringsplatser
/Styrelsen genom Bengt Holmqvist

Information (2011-11-29)
Årets värme3-avgift & årsavräkning blir försenad. Vi återkommer med inbetalningsdatum när allt är klart.
Påminnelse till årets Rensförmän att lämna in årets närvarolistor till undertecknad.
/Styrelsen genom Bengt Holmqvist

Information (2011-10-03)
På grund av tidsbrist har höstens avgift för SOP/TV ej delats ut ännu. Räkningen kommer att gå ut under oktober med betalningsdag 2011-10-31.
/Bengt Holmqvist

ComHem-Nyhetsblad sept2011. (2011-09-08)
Se bifogad länk: Senaste nytt från ComHem.
/Styrelsen genom Bengt Holmqvist

Skrotbilen på FHV-parkering är nu borttagen. (2011-08-06)
och föreningen har fått tillbaka en parkeringsplats!
Återkommande påverkan/hjälp de senaste 3 åren har slutligen gjort att ägaren tagit sitt ansvar och skrotat fordonet.
/Styrelsen genom Bengt Holmqvist

Färdigställande av lekplatser (2011-04-17)
Nu har uppgraderingen av lekplatserna omr D och B genomförts under trevliga former och enligt plan. Se bifogade bilder

omr D, plantering
omr D, plantering
omr B, plantering
omr D, äntligen klart
omr D, premiärtur
Tack till alla som ställde upp och hjälpte till att "plantera" lekredskapen. /Styrelsen genom Bengt Holmqvist

Extra rensning av yttre planteringar (2011-04-17)
STORT TACK till alla er, mer än 40 personer, som under trevliga former ställde upp och snyggade till våra yttre planteringar, några timmar under söndagen. Nu återstår att forsla bort avklippet.
Två containers är beställda till i morgon måndag och vi behöver vara några stycken för att fylla dem med kvistar och grenar.
För att få plats med containern på Nöbbelövskyrkoväg har vi spärrat de nedre parkeringarna. Vänligen respektera detta. På Fågelhundsvägen har vi bett Renhållningsverket att placera containern i den första infarten. /Styrelsen genom Bengt Holmqvist

com hem Information (2011-03-30)
Information om Bredband 200 och frivisning av Disney kanaler under aprilmånad.
Klicka här och läsa mer om detta.\Styrelsen

Årsstämma 2011 (2011-03-14)
Välkomna till Ordinarie Stämma för Ståndskallets Samfällighetsförening, onsdagen den 23 mars 2011 kl.19.00, på Nöbbelövsgården.
Kallelse med 2010 års verksamhetsberättelse samt budget för 2011 har delats ut.

Här kan ni läsa mer om kallelsen och kompletterande information.\Styrelsen

Omläggning av Garagetak (2011-02-28)
Enligt senaste besked från "takläggaren" kommer arbetet att startas upp nu under första veckan i mars. Arbetet kommer helt att göras från utsidan, varvid ingen tillgång behövs i garagen.

Ingen Julgranscontainer i år. (2011-01-07)
Eftersom en stor snöhög occuperar container platsen är årets grancontainer avbeställd. Detta innebär att var och en själv transporterar bort sin julgran i år.

Med tanke på det besvärliga snöläget är det viktigt att varje fastighetsägare tar sitt ansvar och skottar, så att fri väg för utryckningsfordon säkerställs. /Styrelsen

Viktig Information (2010-12-22)
Efter påpekande vill Styrelsen kraftfullt påminna alla att ställa in sin egen bil i garaget. På så sätt frigörs P-platser för bilburna besökare till boende i området, under kommande helger.

Trots det besvärliga läget är parkering EJ tillåten inne i området, bl.a. för att säkerställa fri väg för utryckningsfordon.
Anledningen är att bl.a. att Fågelhundsvägen, på grund av snövallar, ej lämpar sig för parkering just nu. Det vore även bra om det går att undvika uppställning av släpfordon på vår parkering under julhelgen.

Ännu en gång påminner vi ägaren till OER 304 att kontakta skrotfirma för avlägsnande av sitt fordon, som förutom att i onödan lägga beslag på en P-plats utgör en fara för våra barn och miljön.

Information - Snöröjning(2010-12-05)
Samhall snöröjer endast vardagar 8.00-16.00. Styrelsen har försökt anlita annan entreprenör att utföra snöröjning under helger. Detta har ej lyckats.
Styrelsen vill informera om att så länge detta ej är löst, är det varje fastighetsägares ansvar att skotta bort snö, för att underlätta så att brevbärare, tidningsbud och sophämtare kan utföra sitt arbete./Styrelsen

Värmeräkning, november(2010-11-28)
Värmeraväkningen har blivit försenad. Delas ut senast måndag. Inbetalningsdatum flyttas till 2010.12.15

Kort Information (2010-11-17)
Styrelsen har beslutat att placera ut ytterligare 2 stycken gula "farthinder". Placeringen blir vid in-/utfarten mellan fhv 24-26 samt vid utfarten mellan nkv 19-21. Anledningen är att göra både bilförare och cyklister uppmärksamma på att köra mycket sakta här, eftersom det ett antal gånger varit nära att ske olyckor på dessa ställen.

Omläggningen av garagetaken har senarelagts på grund av att firman som skall utföra arbetet har blivit försenade med ett pågående jobb. Troligen kommer arbetet att kunna påbörjas under andra veckan i december 2010. Allt jobb görs utifrån. Man behöver inte komma in i garagen./Styrelsen

VARNING! - INBROTTSTJUVAR härjar åter i området. (2010-10-13)
Torsdagen den 7/10 gjordes inbrottsförsök i en av fastigheterna som gränsar till kommunens grönområden. Detta skedde under dagtid. Som tur var lyckades man inte bryta upp altandörren till köket. Däremot blev karmen förstörd.

Se till att ha larmet tillslaget samt alla dörrar och fönster låsta. Låt inte stöldbegärlig egendom ligga synlig. Be grannarna titta till huset medan ni är borta. Sprid gärna detta budskap, så att alla blir medvetna om riskerna. /BengtH

"Klippning av vissa träd längs våra garage"(2010-09-26)
Inför kommande byte av garagetak måste grenar som hänger in över garagetaken sågas bort. Tyvärr måste även enstaka träd, som växt in i takplåten, kapas under tak kanten.
Under söndagen den 26/9 2010 kommer styrelsen att göra en kontroll av vilka träd som påverkas. Klippning kommer att ske lördagen 2/10 kl.9.00, då vi har container beställd.
Vill ni hjälpa till eller har synpunkter är ni välkomna att höra av er. Kontaktperson: Bengt Holmqvist, Nkv 41, 046-305096 eller email till styrelsen@standskallet.se

"KLART!"(2010-07-05)
Nu har större hål och "sjunkningar" kring gatubrunnar åtgärdats./Styrelsen

"VARNING!"(2010-06-21)
Det är ett STORT hål i asfalten, vid sidan om brunnen utanför NKV63. Underlaget har spolats bort varvid asfalten "hänger i luften" c:a en halvmeter långt. Hålet är utmärkt med röd tejp och en käpp i hålet och vi håller på att kontakta reparatör.
Undvik att trampa där. Man kan göra sig riktigt illa. Kör inte över med bilhjulen. Underredet kan slå i gatan./Styrelsen

"Nu fungerar Ståndskallets email igen"(2010-05-31)
Våra emailadresser: styrelsen@standskallet.se; PG.Nilsson@standskallet.se och bengt.holmqvist@standskallet.se

"Ståndskallets email fungerar inte"(2010-05-09)
Våra emailadresser fungerar inte. Utredning pågår för att ta reda på vad som är fel. Under tiden kan ni nå mig på Bengt.Holmqvist@gmail.com

"Vår gemensamma förråd 2010"(2010-05-05)
Sysslan delas under 2010 av Kristina Svensson, FHV 64, Förråd och Gatubelysning samt Göran Lambreus, Förråd, FHV 38.

"Rensningar 2010"(2010-04-11)
Årets första rensning blir 20/4-25/4. Närvarolistor etc. finns nu upplada under flik "Underhåll/Rensningar".
Ny "Trädgårdsansvarig" är Hien Wollinger, NKV 15.

"Stämmoprotokoll, etc"(2010-04-05)
Protokollet från 24/3 finns nu upplagt under flik "information". Under "styrelsen" återfinns samfällighetens nya styrelse för 2010

Värme & Varmvatten problem (2010-03-23)
Lunds Energi kommer kl 6,30 tisdag 23/3 för att justera värmeväxlarna. När jag var och tittade vid 22 i går kväll så var uttempen på varmvattnet 48 grader och returen drygt 40. Returen till stan var helt sval. Man hade i efter strömavbrottet i lördags, inspekterat värmecentralen utan att finna några fel. Dock kom inte värmeproduktionen igång förrän ca 22 samma kväll, så det gick inte att se hur regleringen funkade när inspektionen gjordes. Vi skall ha minst 55 grader ut från värmeväxlaren i varmvattensystemet. Hälsningar PG

Årsstämma 2010 (2010-03-08)
Välkomna till Ordinarie Stämma för Ståndskallets Samfällighetsförening den 24 mars 2010, kl.19.00, på Nöbbelövsgården.
Här kan ni läsa kallelsen med verksamhetsberättelse, revisionsrapport, budget och kompletterande information.\Styrelsen

"Viktig Information"(2010-02-15) hämta dokument här
Snöröjning- Det åligger varje enskild fastighetsägare att skotta så att brevlåda och sopskåp är tillgängliga.
Skrotbil - OER 304, Ägaren avlägsnar omgående fordonet från Fågelhundsvägens parkering. Den är en fara för våra barn och miljön. Har påtalats flertal gånger.
Stämma - Årets stämma onsdag 24 mars kl.19.00, Nöbbelövsgården.
Parkering - är EJ tillåten inne i området.

"Koder - Värdemängdsmätare"(2010-02-15)
Mall med de koder som vi använder för avläsning av Värdemängdsmätaren, eftersom många verkar sakna detta. Hämta dokument här

"Listor Rensningar 2009!"(2009-12-13)
Till rensförmänn som ännu inte lämnat in årets "Rensnings-lista". Lämnas till BengtH, NKV 41, den 15/12.

"Inbrott!"(2009-06-15)
Tyvärr hade vi inbrott hos oss Nkv 3 i fredags på eftermiddagen. De tog sig in genom att bryta upp ett fönster i nedervåningen och stal diverse saker. Vi har informerat de omkringboende grannarna och nu alla er andra. Vi har inte larm men kommer att skaffa oss det nu.(Elsmarie Widegård)

"Containerplatsen!"(2009-06-15)
Containerplatsen är då och då en skräpplats. Någon lägger sitt trädgårdsavfall där kontinuerligt. Det brukar bli liggandes en vecka eller mer innan det tas bort. (Elsmarie Widegård)

Gemensamma rensningar (2009-04-07)
Container och tider för 2009 års rensningar är införda under flik "Underhåll"/"Rensningar".
Samtidigt har mallar för avprickningslistor 2009 lagts upp på webben.
Carlaxel, Nkv 69, ansvarar övergripande för rensförmännen.
/Styrelsen

Årsstämma 2009, Protokoll (2009-04-05)
Protokoll från Ordinarie Stämma för Ståndskallets Samfällighetsförening, den 23 mars 2009.
/Styrelsen

Pågående arbeten i området (2009-03-25)
Vi har hyrt in Mark Entreprenad för diverse trädgårdsarbeten i Ståndskallet.
1) Hamling av pilar på samtliga lekplatser samt bortforsling av avklippet.
2) Klippning av buskar på lekplatsen område B
3) Byte av grus i sandlådor & gunggropar) på områdena B, C och D.
4) Beskärning av ett träd väster om NKV 67
5) Återplantering av 2 fruktträd område C

Före slutet av april kommer tider för årets rensningar ut. Rensområdes ansvariga kontaktas av Carlaxel. /Styrelsen

Kallelse till Årsstämma 2009 (2009-03-09)
Välkomna till Ordinarie Stämma för Ståndskallets Samfällighetsförening måndagen den 23 mars 2009, kl.19.00, på Nöbbelövsgården.
Kallelse samt budget för 2009 återfinns här.
/Styrelsen

Årsstämma 2009 (2009-02-25)
Välkomna till Ordinarie Stämma för Ståndskallets Samfällighetsförening måndagen den 23 mars 2009, kl.19.00, på Nöbbelövsgården. Kallelse med verksamhetsberättelse-08 samt budget 2009 sänds ut senast 14 dagar före stämman. /Styrelsen

Information(2009-01-04)
Vi har nu placerat ut 2 stycken gula farthinder (s.k.gupp) i området. Avsikten är att ge bilister och cyklister en extra påminnelse om att framföra sina fordon med största försiktighet. Styrelsen/BengtH

Hjälp till att frigöra parkeringsyta (2008-10-09)
Våra parkeringsplatser räcker inte till.
Vi har 90 garage men endast c:a 60 parkeringsplatser.
Besökande har stora svårigheter att hitta ledig parkeringsplats.
Vi har små/inga möjligheter att utöka antalet parkeringsplatser.


Se bifogat informations blad
\Styrelsen

Varning! Nattligt inbrott i området.(2008-04-02)
Natten till tisdag gjordes inbrott i NKV 31, trots att folk sov på övervåningen. Tjuvarna borrade upp lilla toafönstret på bottenvåningen, stal bl.a. datorer och tog sig efteråt ut genom fönstren mot gården.
Tänk på att hålla koll, även på grannfastigheten, tänd sido- och gårdbelysning samt sätt upp skyltarna om "Grannar mot brott". Styrelsen/BengtH

Årsstämma 2008 (2008-03-12)
Välkomna till Ordinarie Stämma för Ståndskallets Samfällighetsförening den 26 mars 2008, kl.19.00, på Nöbbelövsgården.
Här kan ni läsa kallelsen med verksamhetsberättelse-07, revisionsrapport-07 och budget 2008.
\Styrelsen

Varmvattensystemet OK igen(2008-01-31)
Felet i varmvattensystemet åtgärdades i lördags. En backventil hade lossnat och därefter satt sig på tvären i cirkulationskretsen varvid all cirkulation i tappvarmvattenssystemet hindrades. Sannolikt har den slutgiltiga knäcken kommit i samband med strömavbrottet för en tid sedan.
Ventilen har med största sannolikhet reducerat cirkulationen under en längre tid. Det är därför intressant att få veta om de fastigheter som ligger längst från centralen upplever bättre varmvatten nu.
Gärna via email till styrelsen@standskallet.se

"Grannar mot Brott"(2008-01-26)
Vid informationsmötet 28 november 2007 togs belsut om grannsamverkan och Kristina@Miolin.se utsågs till kontaktperson.
Information finns i denna länk.
Försök ha ytterlampor tända nattetid. Visa obekanta besökande att de är observerade,t.ex.genom att hälsa på dem. Be grannarna se till huset, när du reser bort.
Meddela Kristina 046-140507 om något händer.

FEL i Varmvattensystemet(2008-01-26)
Något är fel i systemet. Servicepersonal är på väg för att åtgärda.
Troligen är det cirkulationspumpen som inte orkar pumpa kraftigt nog för att hålla temperaturen uppe, till dem som ligger långt ut på slingan.

EXTRA - INFORMATIONSMÖTE(2007-11-28)
Styrelsen kallar till informationsmöte
Torsdag 6 december kl. 19.00 på Nöbbelövsgården
Ärende 1: "Grannar mot brott" - Länsförsäkringar informerar
Ärende 2: "Information om alternativ till förändring av Samfällighetens sophantering och alternativ för återvinningskärl.

Garagen(2007-09-09)
Portbytet är klart. Kvar finns smärre el-arbeten på parkeringen NKV. Beräknas bli klara under veckan som kommer.
Under helgen har 2:a garagenyckeln delats ut. Ni som inte varit hemma är välkomna att hämta den hos Bengt, NKV41.
Nu är det viktigt att sätta in bilarna i garagen igen. Under helgen har, enligt uppgift, några bilar på parkeringen utsatts för skadegörelse.

Kylskåpet på containerplatsen(2007-09-09)
Det är renhållningsverket som missat hämtningen. Skåpets ägare kontaktar dem igen för snar borttransport.

Äldre information! se under flik "information", "samlad information".

Sidansvarig: Bengt Holmqvist, NKV41 Ståndskallets Samf.förening
email: bengt.holmqvist@standskallet.se styrelsen@standskallet.se